Είναι διαθέσιμα προφυλακτικά?

Nαι, είναι διαθέσιμα στην υποδοχή.